Ramazanski ders

Ramazanski ders

O adabima dove

Najistaknutiji od ovih adaba je da se izbjegava haram, bio on u odjeći, jelu ili piću, da se bude iskren prema Allahu (ihlas), da se ranije uradi dobro djelo, da se bude pod abdestom, okrenut prema Kibli, da se dova čini poslije namaza, na koljenima, da se zahvali Allahu, da se donese salavat na Njegovog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i na početku i na kraju dove, da se rašire ruke i uzdignu u visinu ramena, da se skrušeno rašire, da se bude skrušeno, ponizno i smireno, da se Allaha moli Njegovim veličanstvenim i lijepim imenima, da se upućuju kur'anske i hadiske dove, da se Allahu obraća preko Njegovih Poslanika i evlija tihim glasom, priznajući grijeh.

U dovi početi od sebe, a ako je imam onda tražiti za sve vjernike a ne samo za sebe, tražiti od Allaha odlučno, žudno, trudeći se i predajući se dovi. Potruditi se da i srce bude uključeno i da bude ubijeđen da će mu se želja ostvariti. Ponavljati dovu i uporno tražiti. Ne moliti grijeh, prekidanje rodbinskih veza, niti nešto stoje okončano, niti ono stoje nemoguće, niti treba ograničavati dovu. Tražiti od Allaha sve što mu je potrebno. Na dovu učiti amin i onaj koji dovi a i onaj koji dovu sluša. Kada završi s dovom potrati lice rukama. Ne požurivati s odgovorom, ili govoriti: – Molio sam a nije mi udovoljeno…

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.