Građani BiH će plaćati ulazak u Schengen zonu 5 eura?

Putnici koji će putovati Schengenskom zonom iz zemalja sa bezviznim režimom, uključujući Veliku Britaniju, bi mogli plaćati 5 eura za ulazak u granice Schengena.

Zbog povećanih terorističkih aktivnosti na području EU prošle godine, Evropska komisija će uputiti prijedlog o naplaćivanju ulaska za građane koji ne dolaze iz zemalja EU u zemlje Schengena, a dio je novog pravilika EU o putovanjima pod nazivom ETIAS.

Kako se navodi u opisu prijedloga, svako ko ulazi u EU iz zemalja bezviznog režima će biti podvrgnuti detaljnim pregledima baze podataka Europola i Interpola, kao i Šengenskog infomativnog sistema, koje sigurnosne agencije koriste kako bi nadzirale granične prelaze. Ukoliko se odobri ulazak, važit će za period od pet godina za razliku od američkog ESTA sistema koji važi dvije godine.

Evropska komisija je procijenila da će implementacija ovog sistema koštati oko 230 miliona eura, a ukoliko ga odobri Evropski parlament i zemlje članice, mogao bi početi sa primjenom već 2020. godine.

Cijena od 5 eura je niža od očekivane, i svi koji imaju ispod 18 godina neće snositi troškove. Neki od medija su prenijeli informaciju da će ova taksa za zemlje bivše Jugoslavije iznositi i do 50 eura, što je podgrijalo sumnje da EU želi smanjiti cirkulaciju putnika sa prostora Balkana tako što će podići cijene taksi.

Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak je na konferenciji za medije 16. novembra potvrdio mogućnost da se državljanima koji dolaze iz zemalja koje nisu članice EU naplaćuju određene takse, u još nepoznatom iznosu, kao i da se traži prijavljivanje tih državljana koje bi trebalo uraditi tri dana pred ulazak.

“Mislim da bi ovakve mjere bile kontraproduktive i za BiH i druge zemlje Zapadnog Balkana. Naplaćivanje bi otežalo razvijanje evropske ideje i otežalo bi kretanje. Ovakva odluka bi bila apsurdna i nepraktična posebno za BiH, jer imamo granicu za EU koja iznosi nešto više od 1000 kilometara i kad god želite da idete preko, morali biste da vršite prijavu tri dana prije odlaska”, kazao je tada Crnadak.

Kako je kazao Nebojša Regoje, pomoćnik ministra vanjskih poslova kazao je da je cilj novog sistema suzbijanje nezakonitih migracija i jačanje sigurnosti u EU.

“Cilj novog sustava EU je suzbijanje nezakonitih migracija i jačanje sigurnosti u okviru EU. Sukladno planovima, ETIAS treba doprinijeti osiguranju vanjskih granica i pružanju veće sigurnosti građanima, a služit će kao poveznica između sigurnosnih i migracijskih politika EU. Sustav ETIAS će se koristiti svim dostupnim podacima drugih službi, a na taj način njihovu suradnju učiniti učinkovitijom”.

Sistem ETIAS, kako se navodi, bi trebao prvenstveno ubrzati administraciju i proces kretanja putnika, a sama primjena ovog sistema bi pomogla otkrivanju nezakonitih migranata.

“Odobrenje za putovanje izdano putem ETIAS-a nije viza od koje se bitno razlikuje kako u proceduri i svrsi izdavanja, tako i u cijeni. Sustav bi trebao biti brz, učinkovit i jeftin i omogućio bi da državljani zemalja obuhvaćenih liberalizacijom viznog režima i dalje mogu putovati bez viza, uz prethodno dobijeno jednostavno odobrenje. Glavni zadaci ETIAS-a obuhvaćaju provjeru informacija koje su dostavili državljani trećih zemalja, izuzetih od obveze posjedovanja vize, obradu svih prijava podnesenih putem internetske stranice ili mobilne aplikacije usporedbom s podacima u drugim informacijskim sustavima EU-a, te izdavanje odobrenja za putovanje. Proces izdavanja tog odobrenja bi omogućio otkrivanje osoba koje su potencijalni nezakoniti migranti ili predstavljaju sigurnosni rizik još prije njihova dolaska na granicu, čime bi se povećala sigurnost na vanjskim granicama EU. Prikupljanjem informacija, koje bi mogle biti od velike važnosti za nadležna tijela država članica, putem ETIAS-a bi se trebao također riješiti problem trenutačno manjkavih informacija o putnicima kojima nije potrebna viza za ulazak u EU takođe prije njihova dolaska”, kazao je Regoje.

Kontrolu nad ovim sistemom će imati, Evropska granična i obalna straža u uskoj saradnji sa nadležnim tijelima.

“ETIAS predviđa puno poštivanje temeljnih prava i zaštite osobnih podataka u proceduri izdavanja odobrenja. Tijekom prezentacije sustava zvaničnici EU su naglasili važnost osiguranja pune zaštite osobnih podataka putnika. Prethodna provjera svih putnika pojednostavit će nacionalne granične kontrole, ali ostaviti pravo graničnim službama da odbiju ulazak, ukoliko to ocijene potrebnim. ETIAS-om će upravljati Europska granična i obalna straža u uskoj suradnji s nadležnim tijelima država članica i Europolom. Agencija EU-LISA razvit će i osigurati tehničko upravljanje tim informacijskim sustavom”.
Proces izdavanja i datum primjene

Sam proces izdavanja viza bi trebao biti kratak i brz, a naknada za podnošenje zahtjeva će koštati 5 eura.

“Procedura izdavanja odobrenja bi trebala biti kratka i brza, trajala bi svega nekoliko minuta nakon podnošenja zahtjeva, u slučajevima kad nije potrebna daljnja analiza podataka. Odobrenja će se izdavati na razdoblje važenja od pet godina za višestruka putovanja. Naknada za podnošenja zahtjeva u iznosu od 5 EUR primjenjivat će se samo za podnositelje zahtjeva starije od 18 godina”, ističe Regoje.

Kada se očekuje usvajanje i primjena ovog pravilnika?

“Prijedlog Europske komisije mora proći predviđenu proceduru Europskog parlamenta i Europskog vijeća. Prema dostupnim informacijama, prijedlog Europske komisije najvjerojatnije tijekom siječnja 2017. godine će stići do zakonodavnih tijela EU, a da bi konačna odluka mogla da bude objavljena u službenom glasniku unije koncem 2017. godine, tijekom predsjedavanja Estonije. Očekuje se da će cijela procedura biti okončana i sustav postati operativan, ukoliko prijedlog bude usvojen, do 2020. ili 2021. godine”, zaključio je Regoje.

N1

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.