UNDP BiH u Prijedoru realizuje projekat podizanja zasada maline

UNDP BiH u Prijedoru realizuje projekat podizanja zasada maline

Projektnu aktivnost nabavke sadnica malina, sistema za navodnjavanje i paketa, prehrane i zaštite malinjaka za prvu godinu proizvodnje, realizuje UNDP BiH, a odabir korisnika obavlja Projektni tim, kojeg sačinjavaju predstavnici Grada Prijedora i UNDP BiH.

 

Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH), u saradnji sa Gradom Prijedorom, realizuje projekat „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR), u okviru kojeg se implementiraju razvojni projekti.

Cilj projekta je zapošljavanje ruralnog stanovništva, sa posebnim fokusom na najugroženije kategorije stanovništva (mladi, nezaposlene žene, dugoročno nezaposleni, poplavljeni, povratnici, raseljena, izbjegla i invalidna lica).

U okviru navedenog projekta realizuje se projekat „Sufinansiranje podizanja zasada malina“.

 

Obaveze podnosioca prijava po Javnom pozivu su:

    da osiguraju 1.000m² ili 2.000m² obradivog poljoprivrednog zemljišta,
    da parcela na kojoj će se pokrenuti proizvodnja malina ima pristup putu i stalni izvor vode za navodnjavanje, i
    da sufinansiraju projekat u iznosu od 10 %, od ukupne vrijednosti, kroz: pripremu zemljišta za sadnju, nabavku stajnjaka, sadnju i održavanje parcele, te nabavku stubova i žice za maline.

 

Gradska uprava Prijedor i UNDP vrše izbor korisnika za dobijanje paketa za podizanje zasada malina:

 

    a) Na površini od 0,1 ha (1.000m²), što podrazumijeva sadni materijal od 1.000 sadnica malina, 1 sistem za navodnjavanje i 1 paket – sredstva za prihranu i zaštitu malinjaka za prvu godinu proizvodnje, i

 

    b) Na površini od 0,2 ha (2.000m²), što podrazumijeva sadni materijal od 2.000 sadnica malina, 2 sistema za navodnjavanje i 2 paketa – sredstva za prihranu i zaštitu malinjaka za prvu godinu proizvodnje.

 

Odabrani korisnik dobija sortu malina Miker za sadnju na otvorenom površine od 0,1 ha ili 0,2 ha (1.000m² ili 2.000m²).

Tokom trajanja Projekta korisnicima će biti obezbijeđena stručna i tehnička pomoć, kao i edukacija, od strane UNDP, u skladu sa dobrim poljoprivrednim praksama o uzgoju malina.

Odabrani korisnici će, potpisati Ugovor sa UNDP i Gradom Prijedorom, kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze svih učesnika Projekta.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.