Ambasadori PIC-a: Pozivamo vlasti u RS-u da ne održe referendum, to će destabilizirati BiH

Ambasadori PIC-a: Pozivamo vlasti u RS-u da ne održe referendum, to će destabilizirati BiH

Na današnjoj sjednici ambasadora Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira raspravljano je o referendumu koji je raspisala Narodna skupština RS-a potvrđeno je da su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće te da entiteti moraju poštovati odluke institucija BiH.

“Ustavom BiH nedvojbeno je utvrđeno da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obvezujuće i da su entiteti u obavezi da poštuju odluke institucija BiH. U tom kontekstu, predloženi referendum u Republici Srpskoj, koji od birača u RS-u traži da se izjasne o pitanju o kome je već odlučio Ustavni sud BiH, je destabilizirajući i podiže političke tenzije, koje nekonstruktivno odvlače pažnju sa veoma ozbiljnih ekonomskih i socijalnih izazova pred kojima se BiH nalazi. Pozivamo vlasti Republike Srpske da ne održe referendum”, navodi se u zajedničkoj izjavi.

Istaknuto je da iako referendum o entitetskim praznicima može potpadati pod nadležnost jednog entiteta, bilo koji referendum mora biti proveden na način koji je u skladu sa Ustavom BiH, i ne može kršiti Opći okvirni sporazum za mir niti ustavni okvir BiH.

“Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira primili su k znanju uvjeravanja Vlade RS da je cilj referenduma da bude ‘korak ka provedbi odluke Ustavnog suda BiH’. Ali Upravni odbor PIC-a također je konstatirao da su predsjednik RS i Narodna skupština RS-a (NSRS) više puta osporavali nadležnost državnih pravosudnih institucija u BiH. Takve izjave i potezi protivni su Općem okvirnom sporazumu za mir i vladavini prava, i jednostavno su neprihvatljive”, poručeno je u izjavi ambasadora PIC-a.

Svi su saglasni da odluka Ustavnog suda BiH ostaje na snazi u potpunosti i mora se poštovati, u skladu sa Općim okvirnim sporazumom za mir. Politički direktori Upravnog odbora PIC-a su više puta istaknuli, između ostalog i u junu 2016. i decembru 2015. godine, “da je Ustavni sud BiH sastavni dio Aneksa 4. Općeg okvirnog sporazuma za mir, i da je ključan za njegovu provedbu”.

Upravni odbor PIC-a još jednom je potvrdio svoju podršku visokom predstavniku kao konačnom autoritetu za tumačenje civilnih aspekata Općeg okvirnog sporazuma za mir, u skladu sa Aneksom 10. Sporazuma i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

“Upravni odbor PIC-a poziva institucije BiH da ovo pitanje riješe kroz ustanovljene zakonske procedure i postojeći ustavni okvir, te putem konstruktivnog dijaloga. U tom kontekstu, konstatiramo da su pred Ustavnim sudom BiH već u toku postupci koje su pokrenuli predstavnici državnih institucija s ciljem ocjenjivanja ustavnosti odluke NSRS o referendumu, kao i zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda BiH o Zakonu o praznicima RS koji je podnijela NSRS. Koliko je poznato Upravnom odboru PIC-a, predsjednik Ustavnog suda je nagovijestio da bi se sjednica Suda mogla održati prije referenduma”, stoji u izjavi ambasadora PIC-a.

Upravni odbor PIC-a poziva sve strane u BiH da se suzdrže od ishitrenih mjera i retorike koja vodi podjelama, koje samo produbljuju negativnu političku atmosferu.

“U tom kontekstu, Upravni odbor PIC-a žali zbog korištenja secesionističke retorike na svim stranama, i još jednom potvrđuje svoju neupitnu opredijeljenost za teritorijalni integritet i fundamentalnu strukturu BiH kao jedinstvene, suverene države koja se sastoji od dva entiteta, bez prava na otcjepljenje. Nećemo tolerirati bilo kakvo kršenje Općeg okvirnog sporazuma za mir, uključujući, između ostalog, i pokušaje otcjepljenja. Neće biti prekrajanja geografske karte BiH”, jasno poručuju ambasadori.

Naglašeno je da će Upravni odbor PIC-a će nastaviti pratiti ovo pitanje i dalji razvoj događaja, uz napomenu da se Rusija ne pridružuje ovoj izjavi.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.