Zaposlenje u državnoj službi: Javni oglasi na neodređeno za 42 osobe koje su primljene bez konkursa

Zaposlenje u državnoj službi: Javni oglasi na neodređeno za 42 osobe koje su primljene bez konkursa

Služba za zajedničke poslove institucija BiH bez ikakvog konkursa zaposlila je 70 osoba na određeno vrijeme, od kojih je naknadno putem pet javnih oglasa 42 osobe primila na neodređeno.

 Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je moratorij na zapošljavanje u državnim institucijama u septembru 2015. godine na 22. sjednici.

Državni aparat u BiH nosi epitet najvećeg u Evropi, a izvjesno je da iz godine u godinu ne dolazi do smanjenja broja zaposlenih u državnim institucijama.

Finansijski izvještaj o poslovanju Službe za zajedničke poslove institucija BiH za 2015. godinu pokazao je da ukupno ostvarene bruto plaće i naknade iz plaća iznose 6.710.880 KM, od čega se na neto plaće i naknade odnosi 3.950.483 KM, a na poreze i doprinose 2.760.397 KM.

Kako navode iz Ureda za reviziju institucija BiH, 31. decembra 2015. godine Služba je imala 434 zaposlena, od čega je 23 zaposlenih na određeno vrijeme.

Dodaju da je tokom godine 70 osoba bilo angažovano na određeno vrijeme na osnovu članka 9. Zakona o radu u institucijama BiH kojim je definisano da se javni oglas ne raspisuje za prijem u radni odnos zaposlenika na određeno vrijeme do tri mjeseca, kada zbog hitnosti obavljanja posla, iznenadnog povećanja obima posla i iznenadne odsutnosti zaposlenika nije moguće pravovremeno provesti javni oglas.

“To su uglavnom osobe koje su i u prethodnoj godini bile angažovane na određeno vrijeme. Od ovog broja, 42 osobe su nakon pet javnih oglasa primljene u radni odnos na neodređeno, dok ostali još uvijek imaju status zaposlenih na određeno vrijeme”, piše u Izvještaju.

Revizori ističu da su nova zapošljavanja izvršena uglavnom za potrebe opsluživanja zgrade Predsjedništva BiH, što je odobreno odlukom Vijeća ministara BiH iz 2014. godine.

“Ostale osobe koje su i dalje ostale po ugovorima na određeno vrijeme su angažovane zbog povećanog obima posla te radi zamjena stalno zaposlenih koji su na bolovanju. Za 10 osoba je prestao radni odnos, od čega je jedan sporazumni raskid ugovora, jedan usljed smrti zaposlenog i osam radi odlaska u penziju. Također je 18 zaposlenih interno premješteno na drugo radno mjesto u okviru istog ili većeg platnog razreda”, piše u Izvještaju.

Kako se navodi, tokom godine su periodično isplaćivane stimulacije za zaposlene na osnovu pojedinačnih rješenja direktora, a na prijedlog rukovodioca organizacijske jedinice.

“Stimulacije su obračunate i isplaćene u iznosima od 20 posto, 30 posto i 35 posto zbog povećanog obima posla, kvalitetnog izvršavanja zadataka te rada u komisijama za javne nabavke, a u skladu s Odlukom o kriterijima za odobravanje novčane nagrade stimulacije zaposlenima u Službi”, navode revizori.

Neto isplate po ovom osnovu iznose 72.480 KM te je utvrđeno kako pojedinačne isplate nisu prelazile 20 posto godišnje osnovne plaće zaposlenog, odnosno 2,5 posto od ukupnih godišnjih neto plaća zaposlenih koji imaju pravo na isplatu stimulacije, kako je to regulisano Zakonom o plaćama u institucijama BiH.

Podsjećamo, Ministarstvo pravde BiH još 2013. godine formiralo komisiju koja je trebala preispitati ogromni aparat državnih uposlenika u našoj zemlji jer je broj zaposlenih u 75 državnih institucija premašio 22.000 ljudi.

Prema posljednjim podacima iz Vijeća ministara BiH, a koji se odnose na ovu godinu, u državnim insititucijama zaposleno je ukupno 22.412 osoba. Od toga, putem jedinstvenog računa trezora, isplaćuju se 9.725 plaća pripadnicima Oružanih snaga BiH i 12.687 plaća zaposlenicima bh. institucija.    

klix

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.