Revizija utvrdila: Republika Srpska grca u nepovoljnim dugovima!

Revizija utvrdila: Republika Srpska grca u nepovoljnim dugovima!

Republiku Srpsku samo u septembru ove godine očekuju još dva zaduženja, jedno emitovanjem obveznica te jedna emisija trezorskih zapisa. Ima li kraja nepovoljnom zaduživanju?

Prema objavljenom kalendaru aukcija hartija od vrijednosti Vlade RS, Republika Srpska će se do prve polovine septembra zadužiti još dva puta!

Tako će 5. septembra biti objavljena aukcija obveznica sa rokom otplate od 7 godina dok će 8. septembra već biti objavljena aukcija trezorskih zapisa.

Detalji aukcije će biti objavljeni 7 dana za trezorske zapise ili 15 dana za dugoročne obveznice prije datuma aukcije a nije isključeno da se ukalendar uvrste i još dodatni datumi u septembru.

Podsjetimo da se Republika Srpska zadužila u 2016. godini već pet puta emisijama obveznica, dok će novo zaduženje trezorskim zapisima biti osmo po redu u ovoj godini.

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS je objavila kako je za posljednjih pet godina za potrebe Budžeta RS, izvršeno 12 emisija obveznica RS u vrijednosti 576 miliona KM dok je u istom periodu izvršeno 35 emisija trezorskih zapisa u vrijednosti oko 723 miliona KM.

Revizori su ovih dana objavili reviziju učinka „Upravljanje zaduživanjem i dugom u RS” gdje je navedeno kako je ukupan dug Republike Srpske u proteklom petogodišnjem periodu porastao za 1,4 milijardu KM (više od 1/3) i, krajem 2015. godine dostigao gotovo 5,3 milijardi KM, dok zaduživanje Republike Srpske ima nepovoljne tendencije.

Pokazatelji zaduženosti se približavaju zakonom definisanim limitima.

U posmatranom petogodišnjem periodu otplaćeno je 2,2 milijarde KM glavnice ukupnog duga RS. Samo u 2015. godini, RS je platila 106 miliona KM kamate po osnovu ukupnog duga.

Revizori su istakli u svojoj reviziji kako je u 2014. godini servis duga RS iznosio oko 600 miliona KM, a očekuje se da on u 2018. godini dostigne gotovo milijardu KM!

Oni su naglasili kako kako ključni makroekonomski pokazatelji kao što su veličina bruto domaćeg proizvoda, izvoza, neto plata, poreskih i neporeskih prihoda i slično, ukazuju na stagnaciju u rastu i razvoju RS!

Ovo što je istaknuto jeste da je zaduživanje Republike Srpske korišteno za podršku budžetu, na koju se odnosi više od polovine ukupno povučenih sredstava u RS po osnovu zaduživanja.

Učešće ukupnog duga u BDP se povećalo sa 46,27 posto krajem 2010. godine na 57,29 posto krajem 2014. godine i približava se zakonom definisanom ograničenju od 60 posto.

Ukupno posmatrajući revizija učinka je pokazala kako nisu ispunjene odgovarajuće pretpostavke za uspješno upravljanje zaduživanjem i dugom u RS.

Buka

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.