U BiH žive: Klingonci, Vulkanci, Borgovci, Vilenjaci, Vještice, Morlaci i Vukodlaci

U BiH žive: Klingonci, Vulkanci, Borgovci, Vilenjaci, Vještice, Morlaci i Vukodlaci

Osim Bošnjaka, Hrvata, Srba u Bosni i Hercegovini po popisu iz 2013. žive i Klingonci, Vulkanci, Borgovci, Vilenjaci, Vještice, Morlaci i Vukodlaci.

47 građana BiH izjasnilo se kao Klingonci, 20 Klingonaca živi u Republici Srpskoj, 26 u FBiH i jedan u Brčkom.

Osim Klingonaca zanimljivo je kako se znatan dio BH građana izjasnio kao Vulkanci. Njih ima 77.

15 građana BiH izjasnili su se kao vjernici Zrinjskog i svi su iz Mostara.

U BiH osim Klingonaca i Vulkanaca, živi 5 Borgovaca, 7 Vilenjaka, 4 Vještice, 2 Morlaka i jedan Vukodlak.

Vukodlak živi u Foči, dok su svi Vilenjaci nastanjeni u Ljubuškom.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.