Zemlje u kojima su priznate vozačke dozvole iz BiH

Zemlje u kojima su priznate vozačke dozvole iz BiH

Zemlje EU sa kojima Bosna i Hercegovina ima uređen odnos na način da su priznate bh. vozačke dozvole određene kategorije i podkategorije, bez obaveze polaganja teoretskog i praktičnog dijela ispita su Austrija, Francuska, Savezna Republika Njemačka i Danska, rečeno je u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH.

U slučaju Austrije i Francuske dogovor je postignut na osnovu razmjene nota kojim su druge strane potvrdile priznavanje i zamjenu bh.vozačke dozvole, kategorije “B”.

Oblast uzajamnog priznavanja i zamjene vozačkih dozvola između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke je uređena Zajedničkom izjavom o namjeri Saveznog Ministarstva saobraćaja i infrastrukture Savezne Republike Njemačke i Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine o postupku zamjene vozačkih dozvola. Predmetnom Izjavom je omogućena zamjena bh.vozačkih dozvola kategorije “A” i “B” i podkategorije “A1”, bez obaveze polaganja teoretskog i praktičnog dijela ispita.

Zamjena vozačke dozvole kategorije “B”

“Uzajamno priznavanje i zamjena bh. vozačkih dozvola sa Danskom je postignuta na način da je Bosna i Hercegovina, razmjenom legislative koja uređuje oblast osposobljavanja kandidata za vozača motornih vozila, načina i uslova organizovanja polaganja vozačkog ispita, te izdavanja vozačke dozvole, kao i popunjavanjem određenog upitnika, koji se odnosi na stanje bezbjednosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini, uvrštena na listu zemalja čije su vozačke dozvole priznate. Omogućeno je dobijanje odnosno zamjena vozačke dozvole kategorije “B”, potvrdili su za Fokus u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH.

 

Također, Bosna i Hercegovine vodi aktivnosti na zaključivanju Sporazuma o priznavanju i zamjeni bh.vozačke dozvole sa drugim zemljama EU kao što su Italija i Španija, a pokrenute su inicijative za zaključivanje predmetnog Sporazuma sa Švedskom i Slovenijom.

 

Zemlja koja nije članica EU, a sa kojom Bosna i Hercegovina ima uređen odnos, odnosno da su priznate bh. vozačke dozvole određene kategorije i podkategorije, bez obaveze polaganja teoretskog i praktičnog dijela ispita, je Australija.

Dozvole priznate i u Australiji

Uzajamno priznavanje i zamjena bh.vozačkih dozvola sa Australijom je postignuta na način da je Bosna i Hercegovina, razmijenom legislative koja uređuje oblast osposobljavanja kandidata za vozača motornih vozila, načina i uslova organizovanja polaganja vozačkog ispita, te izdavanja vozačke dozvole, kao i popunjavanjem određenog upitnika, koji se odnosi na stanje bezbjednosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini, uvrštena na listu zemalja čije su vozačke dozvole priznate.

“To znači da je omogućena zamjena bh. vozačke dozvole kategorije “B” i “A”, odnosno moguće je dobiti australijsku vozačku dozvolu kategorije “C”-putnički automobil ili kategorije “R”-motocikl, rerekli su nam u nadležnom ministarstvu.

Pregovori sa Albanijom, Makedonijom i Moldavijom

Zemlje koje nisu članice EU, a sa kojima Bosna i Hercegovina vodi aktivnosti na zaključivanju Sporazuma o priznavanju i zamjeni bh. vozačke dozvole su Albanija, Makedonija i Moldavija.

Ono što je bitno istaći je da je Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine krajem mjeseca aprila ove godine, na sastanku delegacija nadležnih organa dvije države, usaglasilo tekst Sporazuma o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola između Bosne i Hercegovine i Turske.

 

U narednom periodu se očekuje organizacija potpisivanja predmetnog Sporazuma, kako bi po okončanju unutrašnjih zakonodavnih procedura dvije zemlje, isti mogao stupiti na snagu.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.